Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Friday
Dec 09th 2016
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Phụng Vụ Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

E-mail Print

Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

5 Phút Lời Chúa Tháng 01

Bài Đọc Song Ngữ - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lm. Jude Siciliano - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lời Chúa Hằng Tuần - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Niềm Tin Trong Không Gian Và Thời Gian (Powerpoint Presentation)

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa